روزنامه شهرآرا همزمان با روز آزادی خرمشهر منتشر شد

جمهوری مشهد-مجتبی گروسی:این نشریه تاکنون بصورت هفته نامه منتشر میشد

این روزنامه به مدیر مسوولی سید جلال فیاضی بعنوان سومین روزنامه مشهد از امروز آغاز انتشار کرد

/ 0 نظر / 15 بازدید